Challenge Pose: 4 ขั้นตอนสู่ Master Pasasana

ค้นหาความสมดุลที่กระฉับกระเฉงและร่างกายในขณะที่คุณบิดตัวให้ลึกขึ้นและก้าวไปทีละขั้นตอนใน Pasasana

ขั้นตอนก่อนหน้าใน YOGAPEDIA  3 เตรียมท่าสำหรับท่า Noose Pose (Pasasana)

ดูรายการทั้งหมดใน  YOGAPEDIA

ประโยชน์

สร้างความแข็งแรงของขาและสะโพกยืดข้อเท้าเปิดไหล่และหน้าอกและบิดตัวให้ลึกขึ้น สอนความอดทนในขณะที่คุณเรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลระหว่างความพยายามและความสะดวกการวางสายดินและการยก

ขั้นตอนที่ 1

1/4

แนะนำ

อารมณ์ในการเคลื่อนไหว
ไหล่แน่น? 3 จุดปัญหา Gomukhasana
Somatics: โยกาแห่งตะวันตก