ลำดับโยคะเพื่อการรักษาหัวใจ

โพสท่าทั้งเก้านี้เพื่อเปิดใจและรับมือกับความสูญเสียอย่างมีสุขภาพดี

1/9

แนะนำ

อารมณ์ในการเคลื่อนไหว
ไหล่แน่น? 3 จุดปัญหา Gomukhasana
Somatics: โยกาแห่งตะวันตก