1 ท่า, 4 วิธี: Hanumanasana (Monkey Pose)

โยคะแยกหรือ Hanumanasana เป็นการเดินทางตลอดชีวิตสำหรับโยคีจำนวนมาก โชคดีที่มีวิธีเข้าใกล้ลิงมากกว่าหนึ่งวิธี ท่าโพสรูปแบบต่างๆทั้งสี่รูปแบบนี้แต่ละแบบมีคุณค่า

การแทงของนักวิ่ง

1/5

แนะนำ

กายวิภาคศาสตร์ 101: เสริมสร้างนิ้วเท้าใหญ่ของคุณเพื่อสร้างความมั่นคง
นอกเหนือจากการรีดโฟม: 4 แนวทางปฏิบัติในการปลดปล่อยตัวเองเพื่อความตึงเครียด
Master Locust Pose ใน 5 ขั้นตอน