ลำดับโยคะจักระสมดุล

ใช้ลำดับนี้เพื่อติดต่อกับศูนย์พลังงานของคุณและเพิ่มช่องทางในการสร้างสรรค์ความมั่นใจและความสุขให้กับชีวิตของคุณ

ดูวิดีโอการปรับสมดุลจักระ 5 นาที>

ต้นไม้ก่อให้เกิด (Vrksasana)

1/7

แนะนำ

อารมณ์ในการเคลื่อนไหว
ไหล่แน่น? 3 จุดปัญหา Gomukhasana
Somatics: โยกาแห่งตะวันตก