คู่มือเริ่มต้นสำหรับบทสวดโยคะทั่วไป

1. อั้ม

The Primal Shabda

โอมจริงๆแล้วออกเสียงว่า "อั้ม" เป็นการยืนยันถึงการแสดงตนของพระเจ้าที่เป็นจักรวาลและคล้ายกับ "เอเมน" ในภาษาฮีบรู มีหลายวิธีในการสวดมนต์อั้ม แต่นี่เป็นแนวทางที่จะเริ่มต้นคุณเป็นชาบดาโยคีผู้ใฝ่หาหนทางแห่งเสียงสู่ความสมบูรณ์และสภาวะแห่งสติที่สูงขึ้น

2. โลกะห์สัมทา

บทสวดเพื่อความสมบูรณ์

โลกะห์สมาสธาสุขิโนภะวันฑุ.

ขอให้โลกนี้มั่นคงด้วยความรู้สึก

ความเป็นอยู่และความสุข

3. กายาตรี

สว่างไสวด้วยเสียงอันศักดิ์สิทธิ์

อ้อม bhur bhuvas svaha

Thath savithur varaynyam

Bhargo dheyvasya dhimahih

Dhyoyonah pratchodhay-yath

เราเคารพบูชาคำ (shabda) ที่มีอยู่ใน

โลกสวรรค์และสิ่งที่อยู่ไกลออกไป โดย

การใคร่ครวญถึงพลังอันรุ่งโรจน์ที่ทำให้เรามีชีวิต

เราขอให้ความคิดและจิตใจของเราสว่างไสว

บางทีสิ่งที่เป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดในบรรดามนต์ของชาวฮินดูคือกายาทรีมันตราซึ่งพบในคัมภีร์เวทศักดิ์สิทธิ์เล่มแรกคือ Rig-Veda (3.62.10) กายาทรีแปลว่า "เพลง" หรือ "เพลงสวด" อย่างแท้จริง แต่คำนี้ยังบ่งบอกถึงกลอนโบราณ 24 พยางค์โดยทั่วไปจะจัดกลุ่มออกเป็นสามอ็อกเต็ต

มนต์นี้ส่งถึงสุริยเทพสาวิตรีผู้วิวิไฟเออร์ (และเรียกอีกอย่างว่ามนต์ซาวิตริ); แต่เดิมแรงจูงใจคือการร้องขอพรจากพระเจ้า กายาทรีเป็นตัวตนในฐานะเทพธิดาภรรยาของเทพพรหมผู้สร้างและมารดาของพระเวทเพราะเชื่อกันว่าพยางค์ของมันให้กำเนิดและรวบรวมสาระสำคัญของข้อความศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ชาวฮินดูทุกวรรณะชั้นสูง (ชาย) จะใช้มนต์นี้ซ้ำในระหว่างการสักการะทั้งตอนเช้าและตอนเย็นและในโอกาสพิเศษอื่น ๆ

การบรรยายของ Gayatri Mantra เริ่มต้นด้วย Om พยางค์ศักดิ์สิทธิ์ตามด้วยสิ่งที่เรียกว่า "คำพูด - ชื่อของสามในเจ็ดของโลกในตำนานฮินดู bhur, bhuvar, svah ซึ่งตามลำดับคือโลกภาคกลางและสวรรค์ โลกเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของจิตสำนึกสามสถานะตั้งแต่จิตสำนึกที่ผูกพันกับโลกธรรมดาไปจนถึงจิตสำนึกของตัวตน "สวรรค์" ถัดมาในข้อนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในหลายวิธีดังตัวอย่างหนึ่ง: "ให้เราพิจารณาว่าสวยงาม ความงดงามของเทพสาวิตรีที่พระองค์อาจบันดาลให้นิมิตของเรา "(แปลโดยเฟรดเฟอเออร์สไตน์) บทสรุปสรุปด้วยโอมอีกคน

4. โอมนะมะห์ศิวะยะ

โอม Namah Shivaaya, Namah Shivaaya, Nama Shiva

ขอน้อมถวายแด่พระศิวะผู้ทรงสันติ

ศูนย์รวมของทุกสิ่งที่เกิดจากจักรวาล

5. มนต์ Bija

มนต์เมล็ดพันธุ์

ใน "เมล็ดพันธุ์" (bija) มนต์แต่ละเมล็ดมีความคิดเป็นรูปแบบของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะและแต่ละเทพก็มีลักษณะเฉพาะของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (พราหมณ์) ว่ากันว่าเช่นเดียวกับต้นไม้ใหญ่อาศัยอยู่ในเมล็ดดังนั้นเทพเจ้าหรือเทพธิดาก็อาศัยอยู่ในแต่ละบิจา เมื่อเราสวดมนต์ bijas เราระบุแต่ละพยางค์ด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตัวแทน

ได้รับความอนุเคราะห์จาก The Yoga of Sound ของ Russill Paul

แนะนำ

3 วิธีในการเตรียมท่าธนู
ลองนึกดูว่าตัวเองที่อายุน้อยกว่าของคุณมีตัวอธิบายความรู้สึกของคุณหรือไม่
วิธีจัดการกับความไม่สบายของข้อต่อ SI