3 วิธีในการปรับเปลี่ยน Supta Padangusthasana

ปรับเปลี่ยน Supta Padangusthasana หากจำเป็นเพื่อหาแนวที่ปลอดภัยสำหรับร่างกายของคุณ

ขั้นตอนก่อนหน้าในโยคาพีเดีย 8 ขั้นตอนในการปรับเอนนอนจากมือถึงนิ้วเท้าใหญ่

ขั้นตอนต่อไปใน YOGAPEDIA 3 เตรียมท่าสำหรับ Adho Mukha Svanasana

ดูรายการทั้งหมดใน YOGAPEDIA

หากเอ็นร้อยหวายของคุณสั้นหรือแข็ง ...

1/5

แนะนำ

อารมณ์ในการเคลื่อนไหว
ไหล่แน่น? 3 จุดปัญหา Gomukhasana
Somatics: โยกาแห่งตะวันตก