Intro to Yoga Philosophy: Sutra School 1.2

โยคะสุตรา 1.2

โยกัส - ซิตตะ - แวรตติ - นิโรดาห์

โยคะคือข้อ จำกัด ของความผันผวนของจิตสำนึก (แปลโดย Georg Feuerstein)

ใน Yoga Sutra 1.2 Patanjali กล่าวถึงจิตสำนึก แต่สติคืออะไรและจะทำอย่างไรกับการฝึกโยคะของคุณ? เมื่อคุณเข้าใจวิธีการทำงานแล้วคุณสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตบนกระดูกงูได้มากยิ่งขึ้นCitta (ออกเสียงว่า CHIT-ah) มีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 อย่างซึ่งองค์ประกอบแรกเราเรียกว่า "เนื้อหา" เนื้อหาหลายประเภทเติมเต็มจิตสำนึกของคุณไม่ว่าจะเป็นการรับรู้โดยตรงเกี่ยวกับวัตถุหรือบุคคลความคิดหรือความทรงจำความรู้สึกแม้แต่ความฝัน เนื้อหาเหล่านี้นำเสนอผ่านซิตต้าโดยแทบจะไม่ได้พักสักครู่ คุณระบุอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติ พวกเขาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงสีอัตตาของคุณขับรถเหาะตีลังกาอารมณ์ประจำวันของคุณ

นั่นคือสิ่งที่องค์ประกอบที่สองของสติเข้ามาDrashtri (ออกเสียงว่า DRASH-tree) ซึ่งแปลว่า "ผู้หยั่งรู้" จะส่องแสงไปที่เนื้อหาของซิตต้า ถ้าไม่มีมันก็จะไม่มีสติ ลองนึกภาพตัวเองอยู่ในห้องแปลก ๆ ที่มืดสนิทโดยไม่มีไฟฉายไม่สามารถขยับตัวและเดินไปมาได้ คุณช่วยอธิบายเนื้อหาของห้องได้ไหม ไม่น่าใช่ ในทำนองเดียวกันเนื้อหาของ citta จะถูกซ่อนจากมุมมองของเราโดยไม่มี drashtri

ในขณะที่เนื้อหาของซิตต้าเป็นของชั่วคราวและอยู่ในฟลักซ์คงที่ผู้ทำนายจะเป็นนิรันดร์และไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เป็นผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งหมดที่ทำก็คือฉายแสงบนเนื้อหายอมรับทุกคนด้วยความใจเย็น ในมุมมองของ Patanjali ผู้ทำนายคือตัวตนที่แท้จริงของคุณ การเรียนรู้ที่จะรับรู้การมีอยู่ของมันเป็นหนึ่งในเป้าหมายของโยคะของ Patanjali

ออกกำลังกาย

ปิดตาของคุณและสังเกตว่าเนื้อหาใดที่ผ่านซิตต้า โดยปกติคุณระบุด้วยเนื้อหาดังกล่าวและไม่ทราบถึงผู้ทำนาย ตอนนี้ถอยออกจากเนื้อหา คุณสามารถระบุกับผู้ทำนายได้หรือไม่? ลองทำแบบฝึกหัดนี้ในครั้งต่อไปที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด เมื่อคุณหยุดระบุด้วยความคิดของคุณและสังเกตเห็นผู้ทำนายมันจะกระจายความเครียดหรือไม่?

แนะนำ

แก้ไขคำทักทายดวงอาทิตย์ของคุณ
10 จุดหมายปลายทางสำหรับรายชื่อถังท่องเที่ยวโยคะของคุณ